Ilmastonmuutos vaikuttaa liikenneolosuhteisiin Itä-Suomessa

Artikkeli

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia Itä-Suomen liikenneolosuhteisiin

Itä-Suomi on harvaan asuttua aluetta, mikä näkyy myös sen tieverkon käyttöasteessa. Itä-Suomen osuus koko Suomen maanteistä on hieman yli viidennes, mutta vuonna 2009 Itä-Suomen teillä ajettiin vain 12,6 prosenttia kaikesta Suomen tieliikenteestä [1].

Ilmastonmuutoksen seurauksena teiden talvikunnossapidon painopiste siirtyy pohjoisemmaksi, ja tarve teiden liukkaudentorjunnalle kasvaa myös Itä-Suomessa. Talvet 2006 - 2007 ja 2007 - 2008 olivat poikkeuksellisen lauhoja, ja niiden aikana teitä jouduttiin Itä-Suomessa hiekoittamaan selvästi normaalia enemmän. Tulevaisuudessa vastaavanlaiset talvet yleistyvät. Auraustarve ei silti merkittävästi muutu Itä-Suomessa, sillä vaikka lumisuus keskimäärin vähenee, lyhyet ja voimakkaat lumisateet yleistyvät. [2]

Kuva. Lumen aurausta. 

© Raili Malinen

Itä-Suomessa on perinteisesti ylläpidetty Kolin-Vuonislahden jäätiereittiä Pielisjärvellä. Keskimäärin tie on avattu tammikuun puolivälissä, ja vuosina 1984, 1992 ja 2001 tietä ei voitu virallisesti avata lainkaan. [3] Toisaalta talvella 2010 jäätie avattiin aiemmin kuin koskaan ennen, 15. joulukuuta. Leutojen talvien yleistyessä jääteiden ylläpito kuitenkin vaikeutuu tulevaisuudessa [2].

Raideliikenteen kannalta roudan heikkeneminen lisää puiden kaatumisriskiä junaradalle tai ajojohtimille. Myös lyhytaikaisten, liikennettä haittaavien lumisateiden voimakkuus kasvaa, mikä aiheuttaa ongelmia junaliikenteelle. Raideliikenteessä tuleekin varautua poikkeuksellisiin tilanteisiin myös tulevaisuudessa. Sulamis-jäätymissyklien muutokset puolestaan lisäävät tarvetta liukkaudentorjunnalle raideliikenteessä. [4]

Itä-Suomi on lukuisten järviensä ja kesämökkiensä vuoksi veneilyn kannalta tärkeää aluetta. Keskilämpötilan nousu on omiaan pidentämään veneilykautta ja lisäämään veneilyn suosiota sekä sisävesillä että merellä. On myös mahdollista, että kokemattomien veneilijöiden määrä vesillä kasvaa, mikä voi aiheuttaa haasteita vesiliikenteelle. Myrskytuulten ja ukkospuuskien lisääntyminen ilmastonmuutoksen myötä voi myös aiheuttaa vaaratilanteita veneilijöille. [5] Ilmastonmuutoksen tärkeimpiä vaikutuksia sisävesiliikenteelle ovat sateisuuden lisääntyminen ja sen aiheuttamat paikalliset tulvat ja virtaamien kasvu. Tämä voi merkitä rajoituksia muun muassa siltojen alikulkukorkeuksiin. Toisaalta kuivien kausien aiheuttama vedenpinnan lasku voi paikallisesti rajoittaa suurempien veneiden kulkua. [6]

Tuottajatahot