IPCC:n maankäyttöraportin pohjalta tehdyt infografiikat

Infografiikka

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n maankäyttöä koskevassa erikoisraportissa kuvataan, millaisia vaikutuksia ihmisten maankäytöllä on ilmastonmuutokseen ja miten ilmastonmuutos vaikuttaa maahan. Luonnonvarakeskus ja ympäristöministeriö ovat tuottaneet elokuussa 2019 julkaistun raportin keskeisimmistä viesteistä suomenkielistä infografiikkaa. Kuvat ovat vapaasti median ja kansalaisten käytettävissä.

IPCC:n Climate change and Land -raportin teemoja ovat ilmastonmuutos, aavikoituminen, maaperän kunnon heikkeneminen, kestävä maankäyttö, ruokaturva sekä kasvihuonekaasujen sitoutuminen ja vapautuminen maaekosysteemeissä.

Huom. Kuvia käytettäessä lähteenä tulee mainita Luonnonvarakeskus, ympäristöministeriö ja Ilmasto-opas.fi.

Infografiikka on saatavilla kokonaisen pdf-tiedoston lisäksi yksittäisinä kuvina PNG-muodossa. Yksittäisen kuvan avaaminen suuremmaksi tietokoneen selaimessa: klikkaa kuvaa oikealla hiirennäppäimellä ja valitse ”Avaa uudessa välilehdessä”.

Kaikki infografiikat yhtenä PDF-tiedostona

Yksittäiset infograafit PNG-tiedostoina

Kuva 1. Maankäytössä on tapahtunut viime vuosikymmeninä valtavia muutoksia, koska puun ja ruoan kulutus on kasvanut.

Kuva 2. Ilmastonmuutos vaarantaa ruoantuotantoa. Riskit kasvavat sitä suuremmiksi, mitä enemmän ilmasto lämpenee.

Kuva 3. Ilmastonmuutos altistaa metsiä kuivuudelle, metsäpaloille, tuholaisille ja taudeille.

Kuva 4. 23 prosenttia ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä syntyy maa- ja metsätaloudesta sekä muusta maankäytöstä.

Kuva 5. Puusto, muu kasvillisuus ja maaperä sitovat itseensä noin kolmanneksen ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä.

Kuva 6. Rajoittamalla metsäkatoa ylläpidetään hiilinieluja ja pienennetään kasvihuonekaasupäästöjä.

Kuva 7. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi täytyy sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä että kasvattaa hiilinieluja.

Kuva 8. Ruokajärjestelmän muutokset ovat välttämättömiä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Kuva 9. Maankäytön kestävyyttä parantamalla voidaan hillitä ilmastonmuutosta.

Lähteet: [1], [2]

Tuottajatahot