Liikenne ja kadut – Hillintä

Artikkeli

Liikenne, pääasiassa tieliikenne, tuottaa noin viidenneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Liikenteen päästöjä voidaan alentaa vähentämällä liikennettä, edistämällä joukkoliikenteen käyttöä ja kevyttä liikennettä sekä suosimalla energiatehokasta ja vähäpäästöistä teknologiaa.

Liikennettä vähemmäksi

Kunta voi edistää joukkoliikenteen käyttöä huolehtimalla joukkoliikenneyhteyksien sujuvuudesta, kattavuudesta ja kannustavasta hinnoittelusta. Pyöräilyä ja kävelyä edistetään hyväkuntoisilla ja turvallisilla kevyen liikenteen väylillä, jotka pidetään kunnossa myös talvella. Polkupyörille varataan riittävästi säilytyspaikkoja asemien ja muiden palvelukiinteistöjen yhteyteen.

Kunnan tuottamien tai hankkimien tavaran- ja henkilökuljetuspalvelujen kuljetussuoritteita on mahdollista vähentää seudullisella yhteistyöllä, sekä matkapalvelukeskusten ja reittien optimoinnin avulla. Esimerkiksi koulukuljetuksissa ja vanhusten ateriakuljetuksissa on reitin otpimoinnilla arvioitu saavutettavan 20-50% ajokilometrivähenemä.

Energiatehokkaat kuljetukset ja valaisimet

Kunnat voivat painottaa energiatehokkuutta yhtenä valintakriteerinä henkilö- ja tavarakuljetusten kilpailuttamisessa. Samoin voidaan toimia kadunrakentamisessa ja kunnossapidossa tarvittavien koneiden hankinnoissa. Tavaraliikenteen kuljetusketjujen kokonaisvaltaisilla energiatarkasteluilla voidaan tehostaa energiankäyttöä ja vähentää kustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä.

Sekä kunnan omille että kunnan tilaamien kuljetuspalvelujen kuljettajille voidaan antaa koulutusta taloudellisesta ajotavasta ja auton asianmukaisesta huollosta, joiden avulla voidaan säästää polttoainetta helposti jopa 10% ja siten vähentää päästöjä ja kustannuksia. Kunta voi myös kampanjoida kuntalaisille taloudellisen ajotavan edistämisestä.

Valaistuksen osuus on noin viidennes maailman ja noin kymmenesosa Suomen sähkönkulutuksesta. Katujen, torien ja aukioiden, virkistysalueiden ja puistojen valaistuksessa tulee siirtyä käyttämään energiatehokkaampia lamppuja viimeistään elohopealamppujen poistuessa markkinoilta v. 2015. Markkinoilla on jo hyvin valotehokasta LED-teknologiaa, jonka avulla nykyisestä kulutuksesta voidaan säästää merkittävästi.

Lähteinä [1], [2], [3], [4]

Tarkistuslista

Tuottajatahot