Liikenneolosuhteet vaihtelevat eri puolilla Suomea

Artikkeli

Liikenneolosuhteet vaihtelevat eri puolilla Suomea

Luonnonolojen ja ilmaston eroista johtuen myös liikenneolosuhteet ovat erilaiset Suomen eri osissa. Alla oleva kartta kuvaa hyvin alueellisia eroja tieliikenteessä. Väestön keskittyminen maan eteläosiin näkyy suurempina liikennesuoritteina ja onnettomuuksien määränä Etelä-Suomessa, kun taas pohjoisemmassa Suomessa teiden yhteenlasketut pituudet ovat suuremmat mutta liikennesuorite pienempi.

Liikennettä käsittelevät alueelliset artikkelit perustuvat aluehallintovirastojen aluejakoon. Tietoa ilmastonmuutoksen liikennevaikutuksista ei kuitenkaan ole saatavilla näin yksityiskohtaisella tasolla, minkä vuoksi joitakin alueita on yhdistetty suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Artikkeleita varten tehdyssä aluejaossa Lappi on yhdistetty Pohjois-Suomeen sekä Lounais-Suomi ja Ahvenanmaa Etelä-Suomeen.

Kuva. Kartta alueellisista liikennesuoritteista. [1]

© Liikennevirasto

Tuottajatahot