Terveydenhuolto – Hillintä

Artikkeli

Terveyspalveluihin liittyvä infrastruktuuri on suuri, joten säästämällä energiaa ja parantamalla energiatehokkuutta voidaan tehokkaimmin vähentää toimialan ilmastovaikutuksia palvelujen laadusta tinkimättä. Taloudellisesti kannattavinta on käyttäjien opastaminen sähkön, lämmön ja veden järkevään käyttöön. Osa hoitoalan rakennuksista ei täytä kiristyviä energiatehokkuusvaatimuksia, joten energiakatselmukset ja erilaiset energiatehokkuutta parantavat remontit ovat tarpeen.

Päästöt laskuun liikenteessä

Turhaa auton käyttöä tulisi vähentää ja pyrkiä käyttämään julkista liikennettä aina, kun se on mahdollista. Kuljetuksia voidaan vähentää logistiikkaa parantamalla. Kuljettajille tulisi tarjota koulutusta taloudelliseen ajotapaan.

Huomio hankintoihin ja jätteiden vähentämiseen

Jätteiden vähentäminen ja materiaalien säästäminen alkaa jo hankintavaiheessa. Hankinnoissa voidaan suosia kierrätettäviä ja uusiutuvia materiaaleja. Lisäksi hankittavien tuotteiden tulee olla sellaisia, joiden valmistuksessa on kuormitettu mahdollisimman vähän ympäristöä. Esimerkiksi sairaalatarvikkeissa tulisi suosia ympäristömerkittyjä tuotteita. Myös käytönaikainen energian kulutus tulee ottaa huomioon. Kertakäyttöisten tavaroiden käyttöä voidaan vähentää siirtymällä välineistön puhdistamiseen (dekontaminointiin). Kertakäyttöisissä tavaroissa tulee suosia energiajakeeseen soveltuvia materiaaleja.

Järkevillä hankinnoilla saadaan aikaan säästöjä: esimerkiksi pelkästään siirtymällä käyttämään pestäviä leikkaussalitakkeja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri säästi jätekustannuksissa 7 100 euroa ja tuotti 32 000 kiloa vähemmän sairaalajätettä vuodessa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen edistää myös ilmastonmuutoksen hillintää

Kuntalain mukaan kunnan tulee pyrkiä edistämään kestävää kehitystä ja asukkaidensa hyvinvointia. Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta korostuu terveyden edistäminen, joka on yksi terveydenhuollon erityistehtävistä. Terveelliset elämäntavat, joihin kuuluvat terveellinen kasvispainotteinen ravinto ja liikunta, alentavat terveydenhuollon tulevaisuuden kustannuksia. Huomion kiinnittäminen niihin on tärkeää myös ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. Terveydenhuollon ruokapalveluissa tulisi pyrkiä tarjoamaan kasvispainotteista luomu- ja/tai lähiruokaa.

Lähteinä [1], [2], [3]

Tarkistuslista

Tuottajatahot