Video: Kaupungeissa viherkattojen kokonaishyödyt ovat kustannuksia suuremmat

Video

Viherkattojen avulla voidaan lievittää ilmastonmuutoksen vaikutuksia, kuten pahenevia kaupunkitulvia. Vaikka viherkattojen rakentamiskustannukset ovat korkeat, yhteenlasketut julkiset ja yksityiset hyödyt ovat kokonaiskustannuksia suuremmat ainakin kaupunkien tiheimmin rakennetuilla alueilla. Koska yksityiselle rakennuttajalle koituvat hyödyt jäävät kuitenkin kustannuksia pienemmiksi, investoinnin kannattavuutta voisi lisätä kehittämällä kannustimia.

Haastateltava: Tutkija Väinö Nurmi, Ilmatieteen laitos

Videon pituus: 4:05 min

Kieli: suomi

Taltioitu: 4.6.2013

Julkaistu: 13.2.2014

Käyttöehdot: Video on vapaasti käytettävissä epäkaupallisiin tarkoituksiin, esimerkiksi opetukseen. Lähteenä tulee mainita Ilmasto-opas.fi-verkkosivusto ja videon tuottajataho.

Lukiokurssit: GE2, GE3, YH2 (vanha) -> GE3, GE1, YH2 (uusi OPS)

Videon tekijät: Riku Mesiniemi ja Anna Puustinen, Ilmatieteen laitos

Lähteet: [1]

  • Nurmi, V., Votsis, A., Perrels, A. & Lehvävirta, S. 2013. Cost-benefit analysis of green roofs in urban areas : case study in Helsinki. Finnish Meteorological Insitute, Helsinki. Finnish Meteorological reports 2013:2. 58 p. http://hdl.handle.net/10138/40150

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Opetushallituksen rahoittamassa Tuluvat-hankkeessa.