Video: Kotitalouksilla on merkittävä vaikutus Suomen hiilijalanjälkeen

Video

Suomen hiilijalanjäljestä lähes 70 prosenttia syntyy kotitalouksien kulutuksesta. Tutkimuksessa tuotettiin kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseen ENVIMAT-laskentamalli. Se ottaa huomioon tuotteen koko elinkaaren päästöt, myös ulkomailla syntyvät. Tuloksia on hyödynnetty Ilmastodieetti-laskurissa, jonka avulla jokainen voi laskea omat ilmastovaikutuksensa ja vaikuttaa niihin omilla valinnoillaan.

Haastateltava: Tutkija Marja Salo, Suomen ympäristökeskus SYKE

Videon pituus: 2:57 min

Kieli: suomi

Taltioitu: 11.06.2014

Julkaistu: 30.3.2015

Käyttöehdot: Video on vapaasti käytettävissä epäkaupallisiin tarkoituksiin, esimerkiksi opetukseen. Lähteenä tulee mainita Ilmasto-opas.fi-verkkosivusto ja videon tuottajataho.

Lukiokurssit: BI3, GE3, YH2 (vanha) -> BI2, GE1, YH2 (uusi OPS)

Videon tekijät: Lauri Ovaska ja Mirka Elovainio, Suomen ympäristökeskus

Lähteet:[1], [2]

  • Seppälä, J., Mäenpää, I., Koskela, S., Mattila, T., Nissinen, A., Katajajuuri, J.-M., Härmä, T., Korhonen, M.-R., Saarinen, M. & Virtanen, Y. 2009. Suomen kansantalouden materiaalivirtojen ympäristövaikutusten arviointi ENVIMAT-mallilla. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristö 20/2009. 134 s. http://hdl.handle.net/10138/38010
  • Salo, M., Nissinen, A., Lilja, R., Olkanen, E., O’Neill, M. & Uotinen, M. 2014. Education, training, tools and services to enhance sustainable household consumption. Conference proceedings, 17th European Roundtable on Sustainable Consumption and Production. 14.-16. October 2014, Portorož, Slovenia. Nigrad d.d., Maribor. Pages 666–681. https://conferences.matheo.si/contributionDisplay.py?contribId=101&confId=0

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Tieteen tiedotus ry:n osarahoittamassa hankkeessa Ilmastonmuutos - visuaalista voimaa tiedeviestintään (ViVoTiVi).