Video: Suomen metsät voivat olla merkittäviä hiilinieluja

Video

Metsät ovat Suomessa merkittävä hiilinielu, kun taas viljelysmaat ja vesistöt ovat kasvihuonekaasujen lähteitä. Mitä enemmän alueella on metsiä asukasta kohti, sitä enemmän ne sitovat myös ihmistoiminnasta aiheutuvia päästöjä. Tutkimuksessa tarkasteltiin luonto- ja ihmisperäisiä päästöjä ja hiilinieluja kuntakohtaisesti Hämeenlinnan seudulla. Kunnat voivat hyödyntää tuloksia ilmastotoimiensa suunnittelussa.

Haastateltava: Erikoistutkija Pekka Vanhala, Suomen ympäristökeskus SYKE

Videon pituus: 3:52 min

Kieli: suomi

Taltioitu: 09.06.2014

Julkaistu: 21.03.2016

Käyttöehdot: Video on vapaasti käytettävissä epäkaupallisiin tarkoituksiin, esimerkiksi opetukseen. Lähteenä tulee mainita Ilmasto-opas.fi-verkkosivusto ja videon tuottajataho.

Lukiokurssit: BI3, GE3 (vanha) -> BI2, GE1 (uusi OPS)

Videon tekijät: Lauri Ovaska ja Mirka Elovainio, Suomen ympäristökeskus

Lähteet:[1]

  • Vanhala, P., Bergström, I., Haaspuro, T., Kortelainen, P., Holmberg, M. & Forsius, M. 2016. Boreal forests can have a remarkable role in reducing greenhouse gas emissions locally: Land use-related and anthropogenic greenhouse gas emissions and sinks at the municipal level. Science of The Total Environment, Volumes 557–558: 51–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.03.040

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Tieteen tiedotus ry:n osarahoittamassa hankkeessa Ilmastonmuutos - visuaalista voimaa tiedeviestintään (ViVoTiVi).