Första delen av IPCCs sjätte utvärderingsrapport beskriver klimatförändringens fysikaliska bas

Infografik

Den mellanstatliga klimatpanelen IPCC publicerade första delen av sin sjätte utvärderingsrapport i augusti 2021. Delrapporten behandlar klimatförändringens fysikaliska bas. Meteorologiska institutet och miljöministeriet har producerat infografik på svenska som innehåller rapportens viktigaste budskap. Materialet kan användas fritt av massmedia och allmänheten.

Obs! När man använder bilderna, bör meteorologiska institutet, miljöministeriet och Klimatguiden.fi nämnas som källa.

Infografiken är tillgänglig som en fullständig PDF-fil, samt som enskilda bilder i PNG-format. Bilderna är uppdelade efter teman enligt rubriker i innehållsförteckningen. För att förstora en bild i din webbläsare: högerklicka på bilden och välj ”Öppna bild i ny flik”.

All infografik i en PDF-fil

Enskilda bilder i PNG-format

Bild 1. Den globala medeltemperaturen har stigit med 1,1 grader jämfört med förindustriell tid och mänsklig verksamhet har orsakat nästan all denna uppvärmning. Global uppvärmning på 1,5 grader uppnås i början av 2030-talet i alla scenarier.

Bild 2. Klimatförändringarna syns på land, i haven och i atmosfären. De förändringar som redan börjat fortsätter och en del fortsätter oåterkalleligt i hundra- eller tusentals år.

Bild 3. Förändringarna i klimatsystemet är mer omfattande och snabbare än någonsin tidigare.

Bild 4. Om klimatförändringen ska bromsas krävs inte bara utsläppsminskningar utan också att koldioxid avlägsnas ur atmosfären.

Bild 5. Riskerna och effekterna ökar i takt med uppvärmningen. Det förekommer fler extrema väderfenomen ju mer jordens medeltemperatur stiger.

Källor: [1]

  • IPCC. 2021. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Pirani, A., Connors, S. L., Péan, C., Berger, S., Caud, N., Chen, Y., Goldfarb, L., Gomis, M. I., Huang, M., Leitzell, K., Lonnoy, E., Matthews, J. B. R., Maycock, T. K., Waterfield, T., Yelekçi, O., Yu, R., & Zhou,B. (eds.)]. Cambridge University Press. In Press. https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/

Förläggare