Intensiteten och frekvensen för kortvariga regn i Finland

Visualisering

Grafen beskriver intensiteten och den lokala frekvensen för kortvariga sommarregn i Finland. Med hjälp av grafen kan man uppskatta sannolikheten för ösregn på en viss plats.

Förläggare