Klimatförändringens effekter

Klimatförändringens effekter på samhället och den naturliga miljön beror på förändringarnas omfattning och hastighet samt på känsligheten för klimatfaktorer. Vegetationszonerna i Finland drar sig norrut samtidigt som översvämningsriskerna förändras, till exempel. Viktiga effekter når Finland via den globala ekonomin och den internationella politiken. I ett globalt perspektiv är de negativa effekterna klart större än fördelarna.

Denna del av Klimatguiden.fi innehåller grundläggande information om klimatförändringens effekter. Bransch-specifik information finns i delen Information om klimatförändringen för branscher

Se även