Asemanseutujen kehittäminen

Artikkeli

Asemanseudut ovat olennainen osa joukkoliikennejärjestelmää. Niiden kehittämisellä pyritään vähentämään liikenteen hiilidioksidipäästöjä.

Toimenpiteen sisältö

Asemanseutuja on kehitetty vuonna 2020 mm. Fiksu Assa- ja Kestävän asemayhteistyön toimintamalli -hankkeiden kautta. Asemanseutujen kehittämisellä tavoitellaan liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantamista ja joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edistämistä. Toimenpide on raportoitu ilmastovuosikertomuksessa [1] vuonna 2022.

Tilannearvio

Vuosi

Perustelut

2023
Toteutus etenee, mutta saavutettavia päästövähennyksiä ei ole arvioitu.

Asemanseutujen kehittäminen on pitkäjänteinen, jopa muutaman kymmenen vuoden mittainen prosessi. Kehittämistoimet etenevät usein hitaasti, koska maanomistus asemanseutujen ympärillä on pirstoutunutta ja osapuolten tavoitteet ja aikataulut ovat erilaisia. [2]

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa FACTOR-hankkeessa.