Autoalan green deal

Artikkeli

Autoalan green deal pyrkii vähentämään autoalan hiilidioksidipäästöjä.

Toimenpiteen sisältö

Autoalan green deal on valtion ja autoalan vapaaehtoinen ilmastosopimus, tehty marraskuussa 2018 ja on voimassa vuoteen 2025 asti. Toimenpide on raportoitu ilmastovuosikertomuksessa [1] vuonna 2022.

Tilannearvio

Vuosi

Perustelut

2023
Toteutus etenee, mutta saavutettavia päästövähennyksiä ei ole arvioitu.

Autoalan green dealin tavoitteet ovat [2]: • vähentää ensirekisteröityjen henkilö- ja pakettiautojen keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä vähintään 4 % vuodessa (ensimmäinen vertailuvuosi on 2018) • lisätä korkeille biopolttoaineosuuksille soveltuvien autojen osuutta autokannassa ja erityisesti raskaassa kalustossa • edistää muiden vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen yleistymistä siten, että niiden osuus ensirekisteröinneistä kasvaa yhteensä vähintään 25 prosenttiin vuoden 2025 loppuun mennessä • alentaa autokannan keski-ikää ja henkilöautojen keskimääräistä romutusikää 1,5 % vuodessa (ensimmäinen vertailuvuosi on 2018)

Vuoden 2022 lopussa autoalan green deal -sitoumuksen oli tehnyt 19 yritystä, jotka edustivat henkilö-, paketti- ja kuorma-autojen maahantuontia, jälleenmyyntiä, huoltoa ja leasingiä sekä autojen rahoitusalaa. [3]Yritykset edustavat noin 40 prosenttia henkilö- ja pakettiautojen jälleenmyyntivolyymistä, hieman alle puolta uusien henkilöautojen maahantuonnista ja noin puolta uusien kuorma-autojen maahantuonnista ja jälleenmyynnistä. [4]

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa FACTOR-hankkeessa.