Auton romutuspalkkio

Artikkeli

Auton romuttamisesta maksettavalla palkkiolla kannustetaan kuluttajia luopumaan vanhoista autoista, jotka ovat keskimäärin suuripäästöisempiä kuin uudet autot.

Toimenpiteen sisältö

Romutettavasta ennen vuotta 2010 käyttöön otetusta autosta maksettava palkkio vähäpäästöisemmän auton ostoon laajennettiin vuonna 2021 koskemaan myös joukkoliikenteen kausilippua tai sähköavusteista polkupyörää. Määrärahaa on varattu 8 milj. euroa vuonna 2021.

Romutuspalkkiolla pyritään nopeuttamaan autokannan uusiutumista sekä tukemaan siirtymää henkilöautosta sähköpyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen.

Toimenpide on raportoitu ilmastovuosikertomuksessa [1], EU:lle [2] ja YK:lle [3] vuonna 2022.

Tilannearvio

Vuosi

Perustelut

2023
Toteutus etenee, mutta saavutettavat päästövähennykset jäävät melko vähäisiksi.

Vuoden 2021 romutuspalkkio oli hyvin suosittu, ja siihen varattu määräraha käytettiin loppuun viidessä kuukaudessa. [4] Valtaosassa hakemuksista (71 prosenttia) palkkiota haettiin sähköpyörän hankintaan, joita hankittiin palkkion avulla noin 4600 kpl. Vain noin kolmessa prosentissa hakemuksista palkkiota haettiin joukkoliikenteen palveluihin. [5], Suomen autokannan keski-ikä on jatkanut nousuaan viime vuosina. Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä ilman museoautoja oli vuonna 2008 10,1 vuotta ja vuoden 2021 lopulla keski-ikä oli noussut 12,2 vuoteen. [6] Lyhytaikaisena toimena romutuspalkkion vaikutus päästövähennyksiin on melko vähäinen, arviolta 0,007 Mt CO₂ vuonna 2030 [2]. Vaikuttavuuden lisäämiseksi romutuskampanjoiden kriteerien tulisi tiukentua niin että ne vastaavat markkinoilla olevien autojen vähitellen laskevia päästöjä. [7] Romutuspalkkio on ollut yhtenä tekijänä lisäämässä sähköpyörien myynnin kasvua Suomessa. Sähköpyörällä on tavallista polkupyörää suurempi potentiaali korvata henkilöautomatkoja, sillä niillä pyöräillään keskimäärin pidempiä matkoja kuin tavallisilla polkupyörillä [8], [9].

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa FACTOR-hankkeessa.