Biopolttoaineiden jakeluvelvoite polttoaineiden myyjille

Artikkeli

Biopolttoaineiden jakeluvelvoite vähentää ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä ajettua kilometriä kohti. Se myös lisää biokaasun arvoa polttoainemarkkinoilla ja voi kiihdyttää kotimaisia investointeja biokaasun tuotantoon ja käyttöön raskaassa kalustossa.

Toimenpiteen sisältö

Biopolttoaineiden osuuden tulee olla vähintään 18 % polttoaineen energiasisällöstä vuonna 2021 ja sitä nostetaan asteittain 34 %:iin polttoaineen energiasisällöstä vuonna 2030. [1]

Kesällä 2021 jakeluvelvoitelakia laajennettiin koskemaan myös biokaasua ja muuta kuin biologista alkuperää olevia nestemäisiä ja kaasumaisia polttoaineita (niin sanotut sähköpolttoaineet, RFNBO-polttoaineet). [2]

Reaktiona polttoaineiden nopeaan hinnannousuun jakeluvelvoitetta laskettiin väliaikaisesti vuoden 2022 kesällä loppuvuoden ajaksi 12 prosenttiin, ja vuoden 2023 jakeluvelvoitteeksi asetettiin 13,5 prosenttia. Vuonna 2024 osuus nousee voimassa olevan lain mukaan 28 prosenttiin. [3]

Biopolttoaineiden hiilidioksidipäästöt ovat merkittävästi pienemmät kuin fossiilisten liikennepolttoaineiden, joten biopolttoaineiden sekoitevelvoite vähentää ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä ajettua kilometriä kohti.

Toimenpide on raportoitu ilmastovuosikertomuksessa [4], YK:lle [5] ja EU:lle [6] vuonna 2022.

Tilannearvio

Vuosi

Perustelut

2023
Toteutus etenee ja on tuottanut päästövähennyksiä.

Biopolttoaineen jakeluvelvoitteella on huomattava päästövähennyspotentiaali. Toimenpide vähentää kasvihuonekaasupäästöjä arviolta noin 3 Mt vuonna 2030 [5]. Jakeluvelvoitteen tilapäinen lasku vuosina 2022–2023 nostaa kuitenkin liikenteen päästöjä arviolta 1,7 Mt verrattuna tilanteeseen, jossa velvoitetasoja ei olisi laskettu. Jotta tästä aiheutuva päästöjen kasvu saadaan kurottua umpeen, jakeluvelvoitetta tiukennetaan yli alkuperäisen tavoitepolun vuosina 2024–2030. [4] Uusi jakeluvelvoitelaki tuli voimaan 1.1.2023. Vuonna 2021 biopolttoaineiden osuus oli ennakkotiedon mukaan 18 prosenttia myydystä liikennepolttoaineesta [4], eli vuodelle 2021 tavoiteltu osuus oli saavutettu. Biokaasun ja sähköpolttoaineiden sisällyttäminen jakeluvelvoitteeseen lisää biokaasun kannattavuutta ja voi kiihdyttää kotimaisia investointeja biometaanin tuotantoon ja käyttöön raskaassa kalustossa. [7]

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa FACTOR-hankkeessa.