CORSIA - kansainvälisen lentoliikenteen päästöjärjestelmä

Artikkeli

Kansainvälisen lentoliikenteen päästöjä pyritään vähentämään CORSIA-päästöhyvitysjärjestelmällä.

Toimenpiteen sisältö

Mailla on CORSIA:ssa hiilidioksidipäästöjen raportointivelvoite (vuodesta 2019) ja päästöjen hyvitysvelvoite (vuodesta 2021). CORSIAn tavoitteena on, että vuodesta 2020 alkaen kansainvälisen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöt eivät kasva verrattuna vuosien 2019–2020 päästöjen keskiarvoon. Päästöjen kasvaessa lentoyhtiöiden pitää hyvittää kasvu ostamalla päästöyksiköitä hiilimarkkinoilta.

Toimenpide on raportoitu YK:lle [1] vuonna 2022.

Tilannearvio

Vuosi

Perustelut

2023
Toteutus etenee, mutta saavutettavia päästövähennyksiä ei ole arvioitu.

EU:ssa CORSIAn hyvitysvelvoite toimeenpannaan päästökauppadirektiivin (2003/87/EY) kautta. CORSIA:n ja EU:n lentoliikenteen päästökaupan mahdollisesta yhteensovittamisesta päätetään EU:ssa vuoden 2023 loppuun mennessä. [2]

CORSIA:n tavoitteena on lentoliikenteen hiilineutraali kasvu vuodesta 2020 alkaen. Ohjauskeinon vaikuttavuutta on vaikea vielä arvioida, sillä COVID-19 -pandemia on merkittävästi vähentänyt lentoliikennettä.

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa FACTOR-hankkeessa.