Digitaaliset ratkaisut jakeluliikenteen tehostamiseksi

Artikkeli

Erilaiset digitaaliset ratkaisut voivat tehostaa jakeluliikennettä ja siten vähentää sen päästöjä. Kuljetussuoritteet ovat kuitenkin nousseet jakeluliikenteessä viime vuosina, mikä on ristiriidassa toimenpiteen oletettuun vaikuttavuuteen nähden.

Ehdotetun toimenpiteen sisältö

Digitaalisiin ratkaisuihin jakeluliikenteen tehostamiseksi sisältyvät esimerkiksi laajamittainen kuljetusten välityspalveluiden käyttö, kaupunkien yhteisjakelu ja sähköisten rahtikirjojen laaja käyttö. Toimenpiteen tavoitteena ovat tehostamisesta saatavat ympäristöhyödyt.

Toimenpide-ehdotuksella tavoitellaan tehostamisen kautta päästövähennyksiä. Toimenpide-ehdotus on kuvattu Suomen kestävän kasvun ohjelmassa. [1].

Vaikuttavuusarvio

Vuosi

Arvio vaikuttavuudesta ja epävarmuustekijöistä

2023
Toimenpiteellä on mahdollisuuksia vähentää hiilidioksidipäästöjä, mutta niiden toteutumiseen liittyy epävarmuuksia.

Vähentämällä tyhjänä ajoa tavarakuljetuksissa nykyisestä 23 prosentista 18 prosenttiin vähennettäisiin tavaraliikenteen päästöjä vuoden 2016 tasolle. [2] Kuljetussuoritteet ovat tavaraliikenteessä kuitenkin selvästi nousseet viimeisten 10 vuoden aikana, vaikka kuljetetun tavaran määrä ei ole vastaavalla tavalla kasvanut. Kuljetusvirrat ovat ns. ohentuneet, mihin ovat todennäköisesti vaikuttaneet mm. verkkokaupan ja kotiinkuljetusten lisääntyminen. [2] Toimenpide edellyttää avoimia rajapintoja julkisen sektorin eri järjestelmissä kuten verotuksessa sekä reittisuunnittelun ja erilaisten välityspalveluiden kehittämistä kuljetusten yhdistelemiseksi.

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa FACTOR-hankkeessa.