Energiatehokkuustavoitteet merenkulun aluksille

Artikkeli

Merenkulun hiilidioksidipäästöihin voidaan vaikuttaa parantamalla alusten energiatehokkuutta.

Toimenpiteen sisältö

Uudet IMO:n (YK:n alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö International Maritime Organization) sitovat energiatehokkuuden suunnitteluindeksiin (EEDI) perustuvat energiatehokkuustavoitteet koskevat uusia aluksia. Lisäksi kaikille aluksille on annettu velvoite laskea energiatehokkuusindeksi (EEXI). Energiatehokkuusindeksin perusteella aluksille annetaan energiatehokkuusluokka (A-E), ja heikoimman energiatehokkuusluokan alusten tulee laatia suunnitelma energiatehokkuuden parantamiseksi. Energiatehokkuustavoitteita tiukennetaan 5 vuoden välein, mutta teknologiat tavoitteisiin pääsemiseksi ovat alan vapaasti valittavissa. Tällä tavoitellaan kustannustehokkuutta. Toimenpide on raportoitu YK:lle [FIN22] vuonna 2022.

Tilannearvio

Vuosi

Perustelut

2023
Toteutus etenee, mutta saavutettavia päästövähennyksiä ei ole arvioitu.

Suomessa vesiliikenteen päästöt ovat pysyneet lähes samalla tasolla viime vuosina vuoteen 2020 asti, jolloin ne laskivat noin kolmanneksella pandemian seurauksena. [1] Globaalilla tasolla laivaliikenteen hiilidioksidipäästöt ovat puolestaan kasvaneet 2012–2018 välillä 9,6 %. Laivaliikenteen hiili-intensiivisyys oli sen sijaan laskenut 21–32 % vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2008, laskentatavasta riippuen. Suurin osa hiili-intensiteetin laskusta oli tapahtunut ennen vuotta 2012, ja vuoden 2015 jälkeen väheneminen on hidastunut. [2]

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa FACTOR-hankkeessa.