EU-asetus hiilidioksidin raja-arvoista uusille henkilöautoille ja uusille kevyille hyötyajoneuvoille

Artikkeli

Tiukemmat hiilidioksidin raja-arvot vähentävät ajoneuvojen päästöjä kilometriä kohti sekä vauhdittavat siirtymää sähköisiin ajoneuvoihin.

Toimenpiteen sisältö

EU-asetuksen mukaan uusien henkilöautojen CO₂-päästöjä tulee vähentää 15 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja 37,5 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2021. Uusien pakettiautojen CO₂-päästöjä täytyy vastaavasti vähentää 15 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja 31 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. [1]

Tiukentuvat päästörajat pienentävät autokannan CO₂-päästöjä ajettua kilometriä kohti.

Toimenpide on raportoitu ilmastovuosikertomuksessa [2], YK:lle [3] ja EU:lle [4] vuonna 2022.

Tilannearvio

Vuosi

Perustelut

2023
Toteutus etenee ja on tuottanut päästövähennyksiä.

Ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset CO₂-päästöt olivat 88,8 g/km vuonna 2022. Päästöt lähtivät laskuun vuonna 2007. Viime vuosina lasku on jatkunut lukuun ottamatta uusia dieselautoja, joiden päästökehityksessä ei ole havaittavissa laskua. [5]Ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräisten päästöjen vähenemiskehitys on ollut melko hidasta verrattuna EU:ssa uusille autoille asetettuun CO₂-päästöjen raja-arvoon, joka on 95 g/km vuodesta 2020 [6]. Päästöjen vähenemiskehitys on kuitenkin 2020-luvulla nopeutunut sähköautojen osuuksien kasvaessa. Vuoden 2021 lokakuussa ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset päästöt alittivat raja-arvon ensimmäisen kerran, ja ovat sen jälkeen pääsääntöisesti pysyneet sen alapuolella. [7] Autojen koon kasvu syö jossain määrin toimenpiteen vaikuttavuutta. Suomessa myytävät uudet autot ovat suurempia kuin EU:ssa keskimäärin. [4]

Kaikkien liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräinen CO₂-päästö oli vuoden 2022 lopussa 147,1 g/km, kun se vuonna 2013 oli 169,3 g/km. Päästöt ovat laskeneet melko tasaisesti ja lasku on nopeutunut vuodesta 2019 alkaen. [8]

Henkilö- ja pakettiautojen energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet (EU:n asettamat CO₂-raja-arvot, auto- ja ajoneuvoveron porrastaminen CO₂-päästöjen mukaan sekä hankinta- ja muuntotuet vähäpäästöisille ajoneuvoille) vähentävät yhdessä liikenteen CO₂-päästöjä arviolta 0,4 Mt vuonna 2030 [4].

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa FACTOR-hankkeessa.