EU-asetus hiilidioksidin raja-arvoista uusille raskaille hyötyajoneuvoille

Artikkeli

Tiukemmat hiilidioksidin raja-arvot kuorma-autoille vähentävät ajoneuvojen päästöjä kilometriä kohti sekä vauhdittavat siirtymistä vaihtoehtoisiin käyttövoimiin.

Toimenpiteen sisältö

Uusille kuorma-autoille on EU-asetuksessa määrätty 15 % päästövähennystavoite vuoteen 2025 ja 30 % vähennys vuoteen 2030 verrattuna EU-keskiarvoon 2019–2020.

Komissio antoi helmikuussa 2023 ehdotuksen myös raskaan kaluston voimassa olevan raja-arvoasetuksen päivittämisestä. Komission ehdotuksen mukaan asetuksen soveltamisalaa laajennettaisiin kattamaan mm. linja-autot ja raja-arvoja kiristettäisiin niin, että EU:n tasolla vuodesta 2030 lähtien uusien raskaiden ajoneuvojen päästöt vähenisivät 45 prosenttia, vuodesta 2035 lähtien 65 prosenttia ja vuodesta 2040 lähtien 90 prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Kaupunkibusseille asetettaisiin nollapäästöraja vuonna 2030. Toteutuessaan ehdotus ohjaisi kehitystä vahvasti kohti sähköä ja vetyä myös raskaan kaluston puolella. [1]

Tiukentuvat päästörajat pienentävät raskaan ajoneuvokannan hiilidioksidipäästöjä ajettua kilometriä kohti. Toimenpide on raportoitu YK:lle [2] ja EU:lle [3] vuonna 2022.

Vuosi

Perustelut

2023
Toteutus etenee ja on tuottanut päästövähennyksiä linja-autoilla.

Raskaan kaluston käyttövoimamurros on Suomessa vasta aluillaan erityisesti kuorma-autojen kohdalla. Ensirekisteröidyistä kuorma-autoista vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien osuus vuoden 2022 lopulla oli vain noin 3,3 % (sähkö noin 0,5 %, kaasu 2,8 %). Linja-autojen kohdalla kehitys on ollut nopeampaa. Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien linja-autojen osuus ensirekisteröidyistä autoista oli vuoden 2022 lopulla 69,8 % (sähkö 66,9 % ja kaasu 2,9 %). [4] Suomessa oli vuoden 2022 lopulla liikennekäytössä yhteensä 25 sähkökäyttöistä ja noin 500 kaasukäyttöistä kuorma-autoa sekä noin 550 sähkökäyttöistä ja noin 70 kaasukäyttöistä linja-autoa. [4] Vuodelle 2030 asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttäisi huomattavasti ripeämpää kasvua sekä sähkö- että kaasukäyttöisten ajoneuvojen myyntiosuuksissa.

Toimenpide tuottaa arviolta 0,09 Mt CO₂ päästövähennyksen vuonna 2030. [2] Linja- ja kuorma-autojen energiatehokkuuden arvioidaan paranevan 17 % vuosina 2021–2030. Suurin osa liikenteen tonnikilometreistä ajetaan Suomessa yhdistelmäajoneuvoilla, jotka eivät toistaiseksi ole asetuksen piirissä. Saavutetun päästövähennyksen arvioidaan siten jäävän tavoiteltua jonkin verran pienemmäksi. [3]

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa FACTOR-hankkeessa.