IMO:n (International Maritime Organization) datankeruujärjestelmä

Artikkeli

Kansainvälisten alusten polttoaineen kulutuksen raportointia kehittämällä pyritään vaikuttamaan alusten energiatehokkuuteen.

Toimenpiteen sisältö

IMO:n datankeruujärjestelmässä vähintään 5000 tonnin vetoisten alusten tulee kerätä ja raportoida tiedot eri polttoaineiden käyttömääristään. Toimenpiteellä pyritään edistämään alusten energiatehokkuuden seurantaa ja siten vähentämään kansainvälisen laivaliikenteen CO2-päästöjä. Toimenpide on raportoitu YK:lle [FIN22] vuonna 2022.

Vuosi

Perustelut

2023
Toteutus etenee, mutta saavutettavia päästövähennyksiä ei ole arvioitu.

Globaalilla tasolla laivaliikenteen hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet 2012–2018 välillä 9,6 %. Laivaliikenteen hiili-intensiivisyys oli sen sijaan laskenut 21–32 % vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2008, laskentatavasta riippuen. Suurin osa hiili-intensiteetin laskusta oli tapahtunut ennen vuotta 2012, ja vuoden 2015 jälkeen väheneminen on hidastunut. [1]

Tuottajatahot