Joukkoliikenteen ilmastotoimenpiteiden tuki

Artikkeli

Joukkoliikenteen ilmastotoimenpiteitä tukemalla vauhditetaan joukkoliikenteen siirtymää vähäpäästöiseen kalustoon.

Toimenpiteen sisältö

Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan joukkoliikenteen ilmastotoimenpiteitä tuetaan 20 miljoonalla eurolla vuosittain. Tuella pyritään vähentämään joukkoliikenteen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä mm. siirtymällä puhtaampaan kalustoon ja käyttövoimiin sekä lisäämään matkustajamääriä mm. parantamalla palvelutasoa ja markkinoinnin keinoin.

Toimenpide on raportoitu ilmastovuosikertomuksessa [1]vuonna 2022.

Tilannearvio

Vuosi

Perustelut

2023
Toteutus etenee, mutta saavutettavia päästövähennyksiä ei ole arvioitu.

Ensimmäinen hakumenettely joukkoliikenteen ilmastoperusteiselle tuelle käynnistettiin vuonna 2021, jolloin ilmastotoimenpiteiden tukea myönnettiin 15,5 M euroa. Käyttämättä jäänyt osuus rahoituksesta siirrettiin vuodelle 2022, jolloin kaupunkiseuduilla oli suunnitteilla merkittäviä sähköbussiliikenteen käyttöönottoja. [1] Toimenpiteellä saavutettavia päästövähennyksiä ei ole arvioitu erikseen. Toimenpide on myös osin pällekkäinen puhtaita ajoneuvohankintoja koskevan lainsäädännön vaatimusten kanssa.

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa FACTOR-hankkeessa.