Joukkoliikenteen palvelujen digitalisaatio

Artikkeli

Joukkoliikenteen palvelujen digitalisaatiolla voidaan parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa ja lisätä sen houkuttelevuutta, jolloin sen kilpailukyky suhteessa henkilöautolla liikkumiseen paranee.

Toimenpiteen sisältö

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa varattiin yhteensä 14 miljoonan euron määräraha joukkoliikenteen palvelujen digitalisaatioon. Sillä pyritään parantamaan joukkoliikenteen palvelutasoa ja siten lisäämään joukkoliikenteen matkustajamääriä ja kulkutapaosuutta.

Toimenpide on raportoitu ilmastovuosikertomuksessa [1] ja YK:lle [2] vuonna 2022.

Tilannearvio

Vuosi

Perustelut

2023
Toteutus etenee, mutta saavutettavia päästövähennyksiä ei ole arvioitu.

Rahoitusta suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen digitalisaation ja palveluistumisen kehittämiseen on myönnetty mm. lippu- ja maksujärjestelmien kehittämishankkeisiin, liikenteen automaatioon ja liikenne palveluna -hankkeisiin. Viimeisimmällä hakukierroksella 2020–2021 hankkeita rahoitettiin yhteensä 4,9 miljoonalla eurolla. [1] Joukkoliikenteen matkustusmäärät ja kulkutapaosuudet ovat viime vuosina pysyneet pitkälti ennallaan pandemiaan asti, jolloin ne laskivat voimakkaasti. [3], [4] Joukkoliikenteen käyttöasteeseen vaikuttavat olennaisesti nopeus, helppous, palvelutaso ja hinta suhteessa henkilöautoon. [5]

Toimenpiteestä ei ole tehty määrällisiä päästövähennysarvioita.

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa FACTOR-hankkeessa.