Kaupunkiseuduilla kerättävät ruuhkamaksut

Artikkeli

Ruuhkamaksuilla voidaan vähentää henkilöautoliikennettä kaupunkiseuduilla ja ohjata sitä ruuhkahuippujen ulkopuolelle.

Ehdotetun toimenpiteen sisältö

Ruuhkamaksu on henkilöautoliikenteen hinnoittelujärjestelmä, joka kannustaa liikkumaan muilla kulkumuodoilla ruuhka-aikoina. Sanna Marinin hallitusohjelmaan kirjattiin puitelain säätäminen, joka mahdollistaisi ruuhkamaksujen käyttöönoton kaupunkiseuduilla. Puitelain säätäminen ei ole edennyt.

Vaikuttavuusarvio

Vuosi

Arvio vaikuttavuudesta ja epävarmuustekijöistä

2023
Toimenpiteen arvioidaan vähentävän liikenteen hiilidioksidipäästöjä

Eri kaupungeissa toteutetut ruuhkamaksujärjestelmät ovat vähentäneet henkilöautoilun kulkutapaosuutta ja lisänneet joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuutta. Maksuja pidetään tehokkaana keinona liikenteen CO2-päästöjen vähentämiseen Helsingin seudulla. [1] Ruuhkamaksujen päästövähennysvaikutukseksi on arvioitu 0,05–0,07 Mt CO2 vuoteen 2030 mennessä, jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön Helsingin seudulla ja 0,06–0,1 Mt, jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön Helsingin, Turun ja Tampereen seuduilla. [2] Riippuen käyttöön otettavasta mallista, ruuhkamaksut voivat tuoda lisää investointeja joukkoliikenteeseen ja siten parantaa sen palvelutasoa ja lisätä käyttöä. Mikäli vähäpäästöiset autot vapautetaan ruuhkamaksusta, maksu edistää siirtymistä vähäpäästöisiin autoihin. [1] Ajan myötä ruuhkamaksun teho hiilidioksidipäästöjen vähentäjänä kuitenkin heikkenee, kun autokanta sähköistyy.

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa FACTOR-hankkeessa.