Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma

Artikkeli

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmalla pyritään parantamaan kävelyn ja pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta sekä lisäämään niiden osuutta liikenteestä.

Edistämisohjelman tavoitteena on kävellen ja pyörällä tehtävien matkojen määrän kasvu 30 %:lla vuodesta 2018 vuoteen 2030 mennessä. Vähintään puolet kasvusta tulisi olla siirtymää henkilöautoilusta. Ohjelmassa on 10 toimenpidekokonaisuutta liittyen mm. kävely- ja pyöräilyinfran parantamiseen. Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa myönnetään kunnille valtionavustuksia kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen. Kävely- ja pyöräilyolosuhteiden parantamisella pyritään näiden kulkumuotojen osuuden kasvuun.

Tilannearvio

Vuosi

Perustelut

2023
Toteutus etenee, mutta kävelyn ja pyöräilyn osuus liikenteestä ei ole kasvanut.

Vuonna 2020 kunnille myönnettävä määräraha oli 32,9 miljoonaa euroa, vuonna 2021 lähes 30 miljoonaa euroa ja vuodelle 2022 rahoitusta osoitettiin 6,5 miljoonaa euroa. [1] Kävellen ja pyörällä tehtyjen matkojen määrä ja matkasuorite ovat pysyneet samalla tasolla tai hieman laskeneet 2010-luvulla. [2] Vuonna 2021 kävelyn ja pyöräilyn matkamäärät (matkaa/hlö/vrk) laskivat edelliseen, vuoden 2016 henkilöliikennetutkimukseen verrattuna yhteensä hieman alle viidenneksellä, mutta kävelyn ja pyöräilyn matkasuorite (km/hlö/vrk) pysyi ennallaan [3]. Toimenpiteen päästövähennysvaikutus on arviolta 0,008 Mt CO₂ vuonna 2030 [4]. Lisäksi toimenpiteellä voi olla merkittäviä positiivisia vaikutuksia kansanterveyteen. Kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuksiin ja siten päästövähennyspotentiaaliin vaikuttavat merkittävästi paitsi suorat investoinnit kävely- ja pyöräilyolosuhteisiin, myös henkilöautoliikenteen olosuhteet. Kävelyn ja pyöräilyn osuuden kasvattaminen edellyttääkin myös henkilöautoilua rajoittavia toimenpiteitä. [5]

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa FACTOR-hankkeessa.