Lentoliikenteen päästökauppa

Artikkeli

Lentoliikenteen päästökaupassa lentoyhtiöt hankkivat päästöjään vastaavan määrän päästöoikeuksia.

Toimenpiteen sisältö

Euroopan talousalueen sisäiset lennot ovat kuuluneet päästökaupan piiriin vuodesta 2012. Toimenpiteellä pyritään vähentämään lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjä kustannustehokkaalla tavalla.

Toimenpide on raportoitu YK:lle [FIN22] vuonna 2022.

Tilannearvio

Vuosi

Perustelut

2023
Toteutus etenee, mutta sen vaikuttavuuteen liittyy epävarmuuksia.

Suomelle raportoidut lentoliikenteen päästökaupan CO2-päästöt kasvoivat selvästi vuosina 2012–2019, mutta romahtivat COVID-19 -pandemian seurauksena vuosina 2020 ja 2021. [1] Myös lentoliikenteen päästöt globaalisti ja Euroopan talousalueella jatkoivat kasvuaan COVID-19 -pandemiaan asti, ja kasvun ennustetaan jatkuvan myös pandemian jälkeen [2]. Aikataulu lentoliikenteen elpymiselle pandemiaa edeltävälle tasolle on epävarma, mutta sen on arvioitu tapahtuvan aikaisintaan vuonna 2024. [3] Lentoliikenteen päästökauppa on vähentänyt Euroopan talousalueen lentoliikenteen CO2-päästöjä yli 17 miljoonaa tonnia vuosittain. [4]

Toimen vaikuttavuutta on vähentänyt, että valtaosa päästöoikeuksista jaetaan toimijoille maksutta. [5] Päästöoikeuksien ilmaisjaosta luovutaan asteittain lähivuosien aikana, mikä lisää päästökaupan vaikuttavuutta [6].

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa FACTOR-hankkeessa.