Luontoisetujen verokohtelun muutokset

Artikkeli

Vähäpäästöisten kulkumuotojen suosiminen luontoisetujen verokohtelussa kannustaa niiden käyttöön.

Toimenpiteen sisältö

Luontoisetujen verokohtelua muutettiin vuodesta 2021 alkaen: täyssähköauton verotusarvoa alennetaan 170 euroa/kk vuosina 2021–2025, työsuhdematkalippu on veroton 3400 euroon ja polkupyöräetu 1200 euroon asti vuodessa. Lisäksi alle 100 g/km päästävän työsuhdeauton verotusarvoa pienennettiin 85 euroa/kk vuosille 2022–2025. Toimenpiteellä pyritään tukemaan siirtymää sähköautoihin, joukkoliikenteen käyttöön ja pyöräilyyn. Toimenpide on raportoitu ilmastovuosikertomuksessa [1], EU:lle [2] ja YK:lle [3] vuonna 2022.

Tilannearvio

Vuosi

Perustelut

2023
Toteutus etenee ja on lisännyt pyörä- ja joukkoliikenne-edun käyttöä.

Työsuhdematkalippuetua tarjoavien työnantajien ja saajien määrä on kasvanut huomattavasti verotuen käyttöönoton jälkeen. Työsuhdematkalippuedun ensimmäisenä soveltamisvuonna 2006 työsuhdematkalippu oli käytössä noin 7 300 palkansaajalla, vuonna 2018 noin 92 800 palkansaajalla ja vuonna 2022 jo noin 126 200 palkansaajalla. [4]

Polkupyörien ja etenkin sähköpyörien myynti on alkanut kasvaa jo ennen edun voimaantuloa vuonna 2020 ja kasvu on jatkunut pandemian aikana. Polkupyöräetu voi osaltaan vauhdittaa kehitystä. Polkupyöräedun parannus voi lisätä laadukkaampien pyörien myyntiä ja siten pidentää pyöräiltäviä matkoja.

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa FACTOR-hankkeessa.