MAL-sopimukset (maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus) ja joukkoliikenteen kehittäminen

Artikkeli

Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksilla vaikutetaan yhdyskuntarakenteen kehitykseen, niin että se tukee kestävää liikkumista.

Toimenpiteen sisältö

MAL-sopimukset vuosille 2020-2031 solmittiin suurimpien kaupunkiseutujen ja valtion välillä syksyllä 2020. MAL-sopimusten (Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus) tavoitteena on mm. tiivistää yhdyskuntarakennetta, edistää kestävää liikennettä ja parantaa asuntotuotantoa.

Tilannearvio

Vuosi

Perustelut

2023
Toteutus etenee, mutta saavutettavia päästövähennyksiä ei ole arvioitu.

MAL-sopimuksilla on edistetty joukkoliikennettä ja aiemman kauden sopimusten liikennetoimenpiteet ovat pääosin toteutuneet hyvin. Kaupunkiseudut ovat kuitenkin yhä hyvin henkilöautoriippuvaisia, eivätkä kulkutapaosuudet ole kehittyneet kestävämpään suuntaan. [1] Pandemia vaikeuttaa joukkoliikenteen rahoitustilannetta pitkäaikaisesti, eivätkä matkustajamäärät ole esimerkiksi Helsingin seudulla palautuneet pandemiaa edeltävälle tasolle. [2] Toimenpiteestä ei ole tehty määrällisiä päästövähennysarvioita.

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa FACTOR-hankkeessa.