Mustan hiilen päästöjen sääntely laivaliikenteessä

Artikkeli

Mustan hiilen päästöjä laivaliikenteestä suunnitellaan säänneltävän ottamalla käyttöön kansainväliset sitovat päästötavoitteet. Mustan hiilen päästöistä vain pieni osa syntyy laivaliikenteestä.

Toimenpiteen sisältö

Mustan hiilen päästöjä pyritään vähentämään tuomalla sitovat päästötavoitteet polaarikoodiin (Polar code = polaarisilla vesillä liikennöiviä aluksia koskeva kansainvälinen säännöstö).

Toimenpide pyrkii pienentämään laivaliikenteen aiheuttamia mustan hiilen päästöjä ja siten ilmastovaikutusta. Toimenpide on raportoitu YK:lle [1] vuonna 2022.

Tilannearvio

Vuosi

Perustelut

2023
Valmistelu etenee, mutta varsinainen toteutus ei ole vielä käynnistynyt.

Mustan hiilen globaalit päästöt ovat pysyneet suurin piirtein samalla tasolla, sillä puhtaampaa teknologiaa otetaan jatkuvasti käyttöön. [2] Toimenpiteen potentiaalinen vaikutus mustan hiilen päästöihin on kuitenkin pieni, sillä laivaliikenteen osuus mustahiilen maailmanlaajuisista päästöistä on vain reilu prosentti [3].

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa FACTOR-hankkeessa.