Nesteytetyn maakaasun (LNG) ja muiden vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön edistäminen merenkulussa

Artikkeli

Nesteytetyn maakaasun hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät kuin tavanomaisilla polttoaineilla, ja sen käyttöä pyritään siksi edistämään merenkulussa.

Toimenpiteen sisältö

LNG:n edistämisellä pyritään korvaamaan tavanomaisia polttoaineita merenkulussa ja vähentämään merenkulun hiilidioksidipäästöjä. LNG-alukset voivat halutessaan hyödyntää myös täysin uusiutuvaa metaania (biokaasua tai synteettistä metaania, jolloin saavutettavat päästövähennykset ovat suuremmat.

Toimenpide on raportoitu YK:lle [1] vuonna 2022.

Tilannearvio

Vuosi

Perustelut

2023
Toteutus etenee, mutta saavutettavia päästövähennyksiä ei ole arvioitu.

LNG:n käyttö lisääntyy uusissa aluksissa, mutta ne ovat vain murto-osa kaikista aluksista. Vuonna 2019 vain 15 kpl (noin 2 %) kaikista Suomen aluksista käytti vaihtoehtoisia polttoaineita ja käyttövoimia, joista 5 kpl LNG:tä. [2]

LNG:n potentiaali vähentää merenkulun CO2-päästöjä on arviolta 5–30 % verrattuna tavanomaiseen polttoaineeseen. Käytännössä LNG on kustannustehokas vaihtoehto vain uusille aluksille. Siten olemassa olevista aluksista vain murto-osa voi käyttää LNG:tä, eikä sen päästövähennyspotentiaali siksi ole merkittävä lyhyellä tähtäimellä. Lisäksi LNG:n haasteena ovat metaanipäästöt, jotka osittain pienentävät saavutettavaa hyötyä päästövähennyksissä. [3] On myös esitetty, että panostukset LNG-teknologiaan eivät välttämättä pidemmällä tarkastelujaksolla vähennä merenkulun kasvihuonekaasupäästöjä, sillä ne sitovat infrastruktuuria fossiilisiin polttoaineisiin ja hidastavat merenkulun siirtymää esimerkiksi vetyyn ja akkuihin. [4]

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa FACTOR-hankkeessa.