Osallistu käyttäjäkyselyyn!

Vastaamalla Webropol-kyselyyn autat meitä kehittämään Ilmasto-opasta vastaamaan paremmin tarpeitasi.

Nesteytetyn maakaasun (LNG) ja muiden vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön edistäminen merenkulussa

Artikkeli

Nesteytetyn maakaasun hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät kuin tavanomaisilla polttoaineilla, ja sen käyttöä pyritään siksi edistämään merenkulussa.

Toimenpiteen sisältö

LNG:n edistämisellä pyritään korvaamaan tavanomaisia polttoaineita merenkulussa ja vähentämään merenkulun hiilidioksidipäästöjä. LNG-alukset voivat halutessaan hyödyntää myös täysin uusiutuvaa metaania (biokaasua tai synteettistä metaania, jolloin saavutettavat päästövähennykset ovat suuremmat.

Toimenpide on raportoitu YK:lle [1] vuonna 2022.

Tilannearvio

Vuosi

Perustelut

2023
Toteutus etenee, mutta saavutettavia päästövähennyksiä ei ole arvioitu.

LNG:n käyttö lisääntyy uusissa aluksissa, mutta ne ovat vain murto-osa kaikista aluksista. Vuonna 2019 vain 15 kpl (noin 2 %) kaikista Suomen aluksista käytti vaihtoehtoisia polttoaineita ja käyttövoimia, joista 5 kpl LNG:tä. [2]

LNG:n potentiaali vähentää merenkulun CO2-päästöjä on arviolta 5–30 % verrattuna tavanomaiseen polttoaineeseen. Käytännössä LNG on kustannustehokas vaihtoehto vain uusille aluksille. Siten olemassa olevista aluksista vain murto-osa voi käyttää LNG:tä, eikä sen päästövähennyspotentiaali siksi ole merkittävä lyhyellä tähtäimellä. Lisäksi LNG:n haasteena ovat metaanipäästöt, jotka osittain pienentävät saavutettavaa hyötyä päästövähennyksissä. [3] On myös esitetty, että panostukset LNG-teknologiaan eivät välttämättä pidemmällä tarkastelujaksolla vähennä merenkulun kasvihuonekaasupäästöjä, sillä ne sitovat infrastruktuuria fossiilisiin polttoaineisiin ja hidastavat merenkulun siirtymää esimerkiksi vetyyn ja akkuihin. [4]

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa FACTOR-hankkeessa.