Sähköauton hankintatuki ja tuki auton muuttamiselle kaasu- tai etanolikäyttöiseksi

Artikkeli

Sähköauton hankintatuki ja olemassa olevan auton muuntotuki kaasu- tai etanolikäyttöiseksi edistävät vähähiilisten käyttövoimien yleistymistä henkilöautokannassa.

Toimenpiteen sisältö

Sähköauton ostajalle myönnettiin 2000 euron hankintatuki ja auton muuntamiselle kaasukäyttöiseksi 1000 euron ja etanolikäyttöiseksi 200 euron muuntotuki vuosina 2018–2022. Vuonna 2022 hankinta- ja muuntotuki laajennettiin koskemaan myös sähkö- ja kaasukäyttöisiä paketti- ja kuorma-autoja.

Sähköautojen hankintatukeen ja kaasu- tai etanoliautojen muuntotukeen varattiin 6 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2018–2021 . Vuodelle 2022 varattu määräraha on suurempi, yhteensä 26,5 miljoonaa euroa, joka jaetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoille. Henkilöautojen tuet loppuivat vuoden 2022 lopussa. Tuki toimii taloudellisena kannustimena ajoneuvon käyttövoiman vaihtamiseen.

Toimenpide on raportoitu ilmastovuosikertomuksessa [1], YK:lle [2] ja EU:lle [3] vuonna 2022.

Tilannearvio

Vuosi

Perustelut

2023
Toimenpiteen toteutus etenee ja on tuottanut päästövähennyksiä.

Täyssähköautojen hankintatukeen varatun määrärahan suosio on ollut ennakoitua suurempi, ja määrärahasta oli joulukuussa 2022 henkilöautojen osalta käytetty yli 90 prosenttia. [4] Vuonna 2023 näitä tukia ei enää ole saatavilla. Sähkökäyttöisten henkilöautojen myynti on kasvanut Suomessa nopeasti viime vuosina. Kehitykseen vaikuttavat useat tekijät, mutta myös hankintatuella on ollut rooli kysynnän lisääjänä. Sähkökäyttöisiä kuorma-autoja oli vuoden 2022 lopussa liikennekäytössä vain 25 kpl. [5]Hankintatuen avulla voidaan nopeuttaa kuljetusalan yritysten siirtymistä vaihtoehtoisiin käyttövoimiin. [6] Kuorma-autoille varatusta hankintatuesta oli vuoden 2022 joulukuussa käytetty vasta 18 prosenttia, ja pakettiautoille varatusta tuesta 35 prosenttia. [7] Sähköautojen myynnin kasvuvauhti on ollut Suomessa alhainen verrattuna esimerkiksi Norjaan, Ruotsiin ja Alankomaihin, joissa sähköautojen hankintaa on tuettu mittavammilla toimilla kuin Suomessa ja tukeminen on aloitettu aikaisemmin. [8] Lisäksi suurin osa Suomessa hankittavista sähköautoista oli vuoteen 2023 asti ladattavia hybridejä [9]. Hankintatuki myönnettiin vain täyssähköautolle. Hybridiautojen suuri osuus voi osaltaan kertoa, että hankintatuen taso oli melko alhainen verrattuna uuden täyssähköauton hankintahintaan. Suomen autokanta on noin 2,7 miljoonaa autoa, jolloin vuosittain hankittavat noin 100 000– 120 000 uutta autoa muuttavat autokantaa hitaasti [10]. Vuoden 2023 alkupuolella noin kolmasosa kaikista uusista autoista oli täyssähköautoja [9], mutta täyssähköautojen osuus koko autokannasta oli samaan aikaan vain noin 2 prosenttia [11]. Sähköauton hankintatuen ja auton muuntotuen vaikutuksia liikenteen CO₂-päästöihin ei ole arvioitu erikseen. Kaikki ajoneuvojen energiatehokkuutta parantavat toimet yhdessä tuottavat arviolta 0,41 Mt CO₂ päästövähennyksen vuonna 2030. [2] , [3]

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa FACTOR-hankkeessa.