Sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin käynnistäminen

Artikkeli

Raskas liikenne tuottaa noin kolmasosan tieliikenteen päästöistä. Raskaan liikenteen sähköistämisellä on siten merkittävä potentiaali vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Ehdotetun toimenpiteen sisältö

Sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemissä kehitetään digitalisaatioon perustuvia ratkaisuja, jotka vähentävät liikenteen päästöjä. Ekosysteemillä tarkoitetaan toisiaan täydentävien osaajien verkostoa.

Vaikuttavuusarvio

Vuosi

Arvio vaikuttavuudesta ja epävarmuustekijöistä

2023
Toimenpiteen arvioidaan vähentävän liikenteen hiilidioksidipäästöjä.

Raskaan liikenteen sähköistämisellä on huomattava päästövähennyspotentiaali, sillä kuorma-autojen osuus Suomen tieliikenteen päästöistä on noin kolmasosa.[1] Sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemissä kiinnitetään huomiota sähköistyvän kaluston digiratkaisuihin, joiden avulla kaluston kustannus- ja ympäristötehokkuus kyetään maksimoimaan. Ekosysteemin syntyä vauhditettaisiin julkisilla investoinneilla, joita vastaan yksityinen sektori toteuttaa vastaavan kokoiset investoinnit. Tärkeiksi aihealueiksi sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemissä on tunnistettu [2]: • Tarpeen mukaan kehittyvät latausjärjestelmät • Työkoneiden sähköistämisen teknologiat • Akkujärjestelmät • Testbedien hyödyntäminen järjestelmätason pilotoinnissa. Sähköisten kuorma-automallien vähäinen tarjonta ja korkeat hinnat sekä latauspisteiden vähäinen määrä ovat toistaiseksi hidastaneet raskaan liikenteen sähköistymistä.

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa FACTOR-hankkeessa.