Siirtyminen yhdistettyihin kuljetuksiin, joissa käytetään juna-kuorma-auto -yhdistelmiä

Artikkeli

Raideliikenteen yhdistäminen kuorma-autoliikenteeseen vähentää tavaraliikenteen päästöjä. Yhdistettyjen kuljetusten lisääminen edellyttää, että raideinfrastruktuuriin ja terminaaleihin tehdään investointeja.

Ehdotetun toimenpiteen sisältö

Raideliikenteen ominaispäästöt ovat pienemmät kuin tieliikenteen, jolloin yhdistettyihin kuljetuksiin siirtyminen vähentää kuljetusten kokonaispäästöjä.

Toimenpide-ehdotus on kuvattu fossiilittoman liikenteen tiekartassa. [1]

Vaikuttavuusarvio

Vuosi

Arvio vaikuttavuudesta ja epävarmuustekijöistä

2023
Toimenpiteen arvioidaan vähentävän liikenteen hiilidioksidipäästöjä.

Suomessa yhdistettyjä kuljetuksia on lopetettu esimerkiksi Turun ja Oulun sekä Helsingin ja Pasilan välillä, ja niiden käynnistäminen uudelleen on arvioitu tehokkaaksi keinoksi vähentää tavaraliikenteen hiilidioksidipäästöjä. [1] Toimenpiteen päästövähennyspotentiaali on arviolta 0,02–0,03 Mt CO2 vuonna 2030. [2] Toimenpide edellyttää investointeja terminaaleihin, rataverkkoon ja vaunukalustoon. [2]

  • Liikenne- ja viestintäministeriö. 2021. Fossiilittoman liikenteen tiekartta. Valtioneuvoston periaatepäätös kotimaan liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämisestä. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2021:15. Liikenne- ja viestintäministeriö. 54 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-588-0
  • Salanne, I., Tikkanen, M., Herneoja, A., Kaartinen, K. & Valli, R. 2021. Yhdistettyjen kuljetusten hiilidioksidipäästöjen vähennyspotentiaali Suomessa. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2021:24. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163411

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa FACTOR-hankkeessa.