Tuki julkisen jakeluinfrastruktuurin rakentamiselle (liikennesähkö ja -kaasu)

Artikkeli

Riittävän kattava jakeluinfrastruktuuri on edellytys ajoneuvojen käyttövoimien muutokselle.

Toimenpiteen sisältö

Julkisen jakeluinfrastruktuurin tuki nopeuttaa siirtymää sähkö- ja kaasukäyttöisten ajoneuvojen käyttöön ja siten vähähiiliseen liikenteeseen Toimenpide on raportoitu ilmastovuosikertomuksessa [1] ja YK:lle [2] vuonna 2022.

Tilannearvio

Vuosi

Perustelut

2023
Toteutus etenee, ja on luonut edellytyksiä siirtymiselle sähköautoihin.

Jakeluinfratuki oli 3 M€/vuosi vuosina 2018–2019 ja tukea nostettiin 5,5 M euroon/vuosi vuosina 2020–2021. Tukea jatketaan vuosina 2022–2023, jolloin tukiin on varattuna yhteensä noin 35 M€. Tuki on oleellinen osa oikeudenmukaista siirtymää vähäpäästöiseen liikenteeseen, sillä jakeluinfran rakentamisen markkinaehtoisesti on arvioitu olevan mahdollista aikaisintaan vuodesta 2025 eteenpäin. [3] Arvioitu päästövähennysvaikutus 5,5 miljoonan euron vuotuisella tukisummalla on 0,01–0,03 Mt CO2 vuonna 2030. Tuen nosto lisää vaikutusta. [3] Tuen ohjaaminen kohti älykkäitä järjestelmiä auttaa sähkön kulutusjoustossa.

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa FACTOR-hankkeessa.