Tuki yksityisen latausinfran rakentamiselle

Artikkeli

Mahdollisuus ladata sähköautoa kotona ja työpaikalla on tärkeä edellytys henkilöautokannan sähköistymiselle.

Toimenpiteen sisältö

Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA on myöntänyt vuodesta 2018 alkaen taloyhtiöille avustusta sähköauton latauspisteiden toteuttamiseen. Toimella lisätään sähköautojen kotilatausmahdollisuuksia ja siten nopeutetaan henkilöautokannan sähköistymistä.

Toimenpide on raportoitu ilmastovuosikertomuksessa [1] ja YK:lle [2] vuonna 2022.

Tilannearvio

Vuosi

Perustelut

2023
Toteutus etenee, ja on luonut edellytyksiä siirtymiselle sähköautoihin.

ARA:n avustus on ollut erittäin suosittu ja tuen määrää on nostettu huomattavasti vuoden 2018 lähtötasosta. [3] Tukea alettiin vuoden 2022 alusta myöntää taloyhtiöiden lisäksi myös työaikoille asennettaviin sähköautojen latauslaitteisiin. Taloyhtiöiden ja työpiakkojen latausavustuksiin on osoitettu yhteensä 32,5 M€ vuosille 2022–2023. [4]

Kotilatausmahdollisuuden puute on merkittävä pullonkaula liikenteen sähköistymiselle, ja tuen tarpeen yksityisten latauspisteiden rakentamiselle on arvioitu kasvavan autokannan sähköistymisen myötä. [5] Yksityisen latausinfratuen päästövähennysvaikutus on vuoden 2020 tukisummalla arviolta 0,1 Mt vuonna 2030 CO2 ja tukea kasvattamalla tätä suurempi. [5]

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa FACTOR-hankkeessa.