Återkomstvärden för nederbörden i Finland

Datatabell

De återkomstvärden för nederbörden som framställs i tabellerna kan användas för riskbedömning av riklig nederbörd samt vid användning av dimensionerande regn. För uträkningarna har använts de av Meteorologiska institutets väderobservationsstationer, från vilka man kan erhålla långa (över 50 år) och pålitliga tidsserier. När man vill göra tillämpningar för andra orter väljer man den observationsstation som är klimatologiskt närmast, vilket i praktiken oftast är den närmastliggande stationen. De beräknade värdena grundar sig på observationer, vilket innebär att den förutspådda inverkan av klimatförändringen inte ingår.

Välj längden på den tidsperiod du vill ha:

Återkomstvärden för sex timmar för nederbörden på olika observationsstationer på olika håll i Finland. Med hjälp av tabellen kan man granska nederbörd (i millimeter) vars frekvens (återkomstid) är antingen 10, 20, 50, 100 eller 500 år. Tabellen visar den bästa uppskattningen (medelvärde - mv.) samt de gränser inom vilka 95 % av fallen inträffar. I tabellen är det tomt för de återkomstvärden, som inte lämpar sig för den använda metoden.

Återkomstvärden för nederbörden i Finland, 6 timmar
återk.tid 1201 Jokioinen observatorium 7501 Sodankylä
år 95 % mv. 95 % 95 % mv. 95 %
10 31 44 56 21 26 33
20 38 54 69 23 29 37
50 50 71 92 25 33 42
100 60 86 112 26 36 47
500 - - - 30 43 57

Källa: [1]

  • Venäläinen, A., Saku, S., Kilpeläinen, T., Jylhä, K., Tuomenvirta, H., Vajda, A., Räisänen, J. & Ruosteenoja, K. 2007. Sään ääri-ilmiöistä Suomessa. Ilmatieteen laitos, Helsinki. Ilmatieteen laitoksen raportteja 2007:4. 81 s. http://hdl.handle.net/10138/1138 

Förläggare