Anpassningsåtgärder i Finland

Denna del av Klimatguiden.fi innehåller information om Finlands klimatanpassningspolitik och åtgärder. Grundläggande information om anpassning i delen Vad är klimatförändringen? och bransch-specifik information finns i delen Information om klimatförändringen för branscher.

Mer om ämnet