Finlands klimatpolitik och åtgärder

Denna del av Klimatguiden.fi innehåller information om Finlands klimatpolitik och åtgärder. Den behandlar aspekter av begränsning och anpassning. Det mesta av innehållet är endast tillgängligt på finska. Välj finska från språkmenyn. Bransch-specifik information finns i delen Information om klimatförändringen för branscher.