Klimatförändring i Finland

Denna del av Klimatguiden.fi innehåller information om Finlands klimatpolitik och åtgärder samt Finlands nuvarande och framtida klimat. Grundläggande information om klimatförändringen, dess effekter, begränsning och anpassning till den finns i delen Vad är klimatförändringen? och bransch-specifik information i delen Information om klimatförändringen för branscher.