Det framtida klimatet i Finland

Utifrån klimatmodellerna bedömer man att medeltemperaturen fortsätter att stiga och att nederbörden ökar i synnerhet på vintern. De kraftiga regnen antas bli intensivare och snötäcket i södra Finland alltmer oförutsägbart.

Mer om ämnet